Kişisel Web Blog

Sanayide teknolojik dönüşüme 1.8 milyar lira

17.03.2019
1.488

Söz konusu bütçe sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak için ayırılıyor.

Sanayide teknolojik dönüşüme 1.8 milyar lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planda, amaç, hedef ile bu unsurlara yönelik stratejiler ve performans göstergeleri yer aldı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, bakanlığın söz konusu döneme ilişkin planında, 7 amaç ve 32 hedef oluşturuldu ve stratejileri hayata geçirmek için tahmini maliyet toplamda 3.6 milyar lira olarak hesaplandı.

5 YILLIK PLAN

Söz konusu maliyet kalemleri gelecek 5 yıl için ayrı ayrı incelendiğinde 2019’da 417.1 milyon lira, 2020’de 448.5 milyon lira, 2021’de 569.5 milyon lira, 2022’de 1.2 milyar lira ve 2023’te 924.9 milyon lira harcanması gerekiyor.

Plan döneminde, söz konusu hedeflere ulaşmak ve amaçları gerçekleştirmek için en yüksek maliyetin 1.8 milyar lira ile “sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak” için oluşması bekleniyor.

EN YÜKSEK İKİNCİ MALİYET KALEMİ

İkinci yüksek maliyet kaleminin 1 milyar lira ile “sanayi alanında yatırım ortamının oluşumuna, sanayinin planlı gelişimine ve rekabet gücünü artırıcı iş birliklerine destek vermek” olması öngörülüyor.

Sanayide teknolojik dönüşüme 1.8 milyar lira

Tahmini maliyetlerin 5 yıllık süreçte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile koordinasyon halinde iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, yurt içinde ve yurt dışında iş birliklerini ve rekabetçi yatırımları teşvik etmek amacı için toplam 329.1 milyon lira, teknolojik gelişmeler doğrultusunda rekabetçi, sürdürülebilir, verimli, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşmasını sağlamak için 190.5 milyon lira olacağı da hesaplandı.

Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama kapasitesini güçlendirmek için 158 milyon lira, güvenli, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin yer aldığı, izlenebilir bir piyasanın oluşmasını sağlamak için 111.8 milyon lira ve merkezi ve yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması suretiyle bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgelerin ulusal kalkınmaya katkısını azami düzeye çıkarmak için 2.3 milyon lira tahmini maliyet oluşacağı belirlendi.

2023 AR-GE VE TASARIM MERKEZİ HEDEFİ

Öte yandan stratejik plan dönemi sonunda faaliyete geçen Ar-Ge merkezlerinin binden 2 bin 200’e ve tasarım merkezlerinin 275’ten 550’ye çıkarılması planlanıyor.

Bakanlığın temel performans göstergeleri arasında 2023’te Sanayi İşbirliği Programı uygulama sayısının 13, bölgesel girişim sermayesi modelinin uygulandığı bölge sayısının 7, kredi desteğiyle tamamlanan OSB proje sayısının 26, yatırımcıya tahsise hazır hale getirilen endüstri bölgesi sayısının 6 ve finansal destek sağlanan küme iş birliği sayısının 15 olması öngörülüyor.

Ayrıca 5 yıllık dönem sonunda, Dijital Dönüşüm Yol Haritası Eylem Planı’nı yüzde 45 gerçekleştirmek, yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımların toplam yatırım tutarı içerisindeki payını yüzde 39’a çıkarmak da hedefleniyor.

MALİ PLAN

Bakanlığın stratejileri doğrultusunda amaçlarını hayata geçirmek için oluşturduğu maliyet tahminleriyse (lira) 5 yıl için şöyle:

Amaç 2019 2020 2021 2022 2023 5 Yıl Toplam
Teknolojik gelişmeler doğrultusunda rekabetçi, sürdürülebilir, verimli, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşmasını sağlamak 33.260.280 37.022.023 36.975.841 39.996.875 43.286.185 190.541.204
Sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak 213.114.275 237.669.166 353.317.541 459.782.450 538.011.538 1.801.894.970
Sanayi alanında yatırım ortamının oluşumuna, sanayinin planlı gelişimine ve rekabet gücünü artırıcı iş birliklerine destek vermek 64.300.000 60.500.000 61.500.000 607.000.000 207.050.000 1.000.350.000
Güvenli, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin yer aldığı, izlenebilir bir piyasanın oluşmasını sağlamak 18.409.600 20.950.800 22.961.800 24.123.400 25.401.000 111.846.600
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile koordinasyon halinde iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, yurtiçinde ve yurtdışında iş birliklerini ve rekabetçi yatırımları teşvik etmek 60.394.000 61.981.000 62.879.500 68.768.950 75.079.845 329.103.295
Merkezi ve yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması suretiyle bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgelerin ulusal kalkınmaya katkısını azami düzeye çıkarmak 870.000 647.500 247.500 247.500 247.500 2.260.000
Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama kapasitesini güçlendirmek 26.766.679 29.759.895 31.618.462 34.032.249 35.804.880 157.982.065
Toplam 417.114.834 448.530.384 569.500.644 1.233.951.424 924.880.948

 

3.593.978.234

 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Hasan ZANBAK Copyright © 2018 - All rights reserved